Certificare

Politici privind certificarea și Întrebări frecvente

Mai jos, găsiți răspunsuri la întrebările frecvente despre certificările Google for Education.

Întrebări generale

Profesor certificat de Google - Nivelul 1 și 2

Formator cu certificare Google for Education

Inovator cu certificare Google for Education

Google for Education G-Suite Certification

ABOUT THE EXAM

PRIVACY AND SECURITY

DURING THE EXAM

PAYMENT

Confidențialitatea și politicile privind examenele

În continuare, vă prezentăm acordul privind confidențialitatea examenelor și politicile acestora expus persoanei examinate în timpul procesului de înregistrare.

TERMENII PREZENTULUI ACORD POT FI MODIFICAȚI PERIODIC LA DISCREȚIA ABSOLUTĂ A COMPANIEI GOOGLE. AVEȚI RESPONSABILITATEA DE A CITI ACEȘTI TERMENI CU ATENȚIE, ÎNTRUCÂT TREBUIE SĂ RESPECTAȚI PERMANENT CEA MAI RECENTĂ VERSIUNE A ACESTUI ACORD.

Confidențialitate. Pe durata examenului, Google va înregistra informațiile dvs. personale care cuprind, dar fără a se limita la fotografia dvs., modelul dvs. digital de apăsare a tastelor și informațiile de identificare personală (inclusiv, dar fără limitare la nume, adresă, companie, funcție). În plus, în cadrul supravegherii online a fiecărui examen, compania Google sau un reprezentant al acesteia poate urmări o transmisie web live a dvs. în timpul sesiunii (și poate comunica cu dvs., vă poate spune să nu mai răspundeți la telefon etc.). Toate informațiile colectate în legătură cu examenul vor fi denumite colectiv "Informații despre examen". Politica de confidențialitate Google prezintă modul în care tratăm informațiile personale atunci când folosiți produsele și serviciile Google, inclusiv Informațiile despre examen. În continuare, aveți prezentate practicile noastre privind confidențialitatea, specifice examenului.

Toate informațiile despre examen pe care le trimiteți la Google sunt adunate de Google sau de reprezentanții săi autorizați din Statele Unite ale Americii, precum și din jurisdicția în care susțineți examenul. Informațiile despre examen pot fi transmise afiliaților, sucursalelor Google sau a asocierilor din alte jurisdicții în scopul examenului. Această politică este guvernată de legile din SUA.

For individuals located in the European Union, by submitting your Exam Information you are agreeing to the transfer of that information outside the European Union (EU) or the European Economic Area ("EEA") to countries where privacy standards may differ. Google adheres to the EH-US Privacy Shield Framework principles with respect to Exam Information collected by entities located in the EEA and transferred to Google in the United States. For more information about the Privacy Shield Framework or our registration, see the U.S. Department of Commerce website at https://www.privacyshield.gov.

Cum vor fi folosite informațiile despre examen?

Informațiile despre examen pe care le trimiteți sunt folosite în următoarele scopuri:

 • înregistrarea persoanelor testate în vederea susținerii examenelor;
 • punerea la dispoziție de copii printabile ale certificărilor pentru persoanele testate care au promovat examenele;
 • monitorizarea numărului de experți certificați angajați de parteneri;
 • monitorizarea numărului de reînnoiri ale certificărilor și de certificări suplimentare de-a lungul timpului;
 • asigurarea securității examenului.

Opțiunile dvs.

Trimiterea informațiilor despre examen este benevolă. Însă, dacă alegeți să nu trimiteți informațiile despre examen, nu vi se permite să susțineți examenul.

Cine vă poate accesa datele?

Angajații Google, companiile sau entitățile afiliate care acționează în numele companiei Google procesează informațiile despre examen în scopurile enunțate mai sus. Google ia măsurile tehnice, organizaționale și legale adecvate pentru a proteja informațiile despre examen. Companiile sau entitățile afiliate care acționează în numele companiei Google și cărora Google le permite accesul la informațiile despre examen trebuie să respecte termenii acordului de confidențialitate.

Google vă păstrează datele?

Informațiile despre examen sunt păstrate în conformitate cu legislația locală. De asemenea, e posibil să fie reținute informațiile despre examen în următoarele scopuri:

 • soluționarea disputelor legate de susținerea și promovarea testelor;
 • întocmirea unor statistici demografice și a unor analize similare fără date personale identificabile cu privire la persoanele testate, rata de promovare și alte comportamente;
 • monitorizarea numărului de profesori certificați angajați de școli și autorități publice;
 • monitorizarea numărului de reînnoiri ale certificărilor și de certificări suplimentare de-a lungul timpului.

Date de contact

Pentru mai multe informații despre practicile Google privind confidențialitatea, contactați-ne oricând prin intermediul acestui site web sau scrieți-ne la adresa:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
S.U.A.

Anomalii în cadrul examenelor. Dacă Google descoperă o anomalie a rezultatelor dvs. la examen: (1) nu veți primi certificarea pentru examen; (2) vi se va interzice definitiv să susțineți din nou examenul sau să susțineți alt examen G Suite; și (3) Google, la propri sa discreție, poate alege să rezilieze orice relație de afaceri aplicabilă.

Nepromovarea și resusținerea examenului. Dacă nu promovați un examen, îl puteți susține din nou, dar trebuie să așteptați cel puțin paisprezece zile. Dacă nu promovați examenul a doua oară, îl puteți resusține, dar trebuie să așteptați cel puțin șaizeci de zile. Dacă nu promovați examenul a treia oară, îl puteți resusține, dar trebuie să așteptați cel puțin un an pentru acest lucru.

Fraudă în cadrul examenelor. Sistemul nostru de examene monitorizează toate examenele susținute pentru a constata dacă au avut loc fraude, înșelătorii și/sau denaturări ale identității persoanelor examinate. Echipa Google for Education își rezervă dreptul de a rezilia toate certificatele sau insignele asociate unui utilizator care încalcă politicile Google privind examenele, inclusiv regulile de susținere repetată a examenelor prezentate mai sus.

Copierea în timpul unui examen este incorectă față de candidații care au studiat din greu și au respectat regulile. Prin urmare, dacă observați sau aflați despre o astfel de situație, raportați-o. Contactați Echipa GFE pentru încălcarea regulilor privind testarea prin e-mail la gfe-certification-violation@google.com.

Menținerea statutului actual. Trebuie să susțineți din nou examenul la fiecare 36 de luni. Acesta poate fi susținut din nou cu treizeci de zile înainte de data reînnoirii la 36 de luni sau până la 60 de zile după această dată.

Folosirea insignei de certificare. Utilizarea insignei de certificare se face doar în scop personal de către persoana care a promovat examenul și nu poate fi folosită pentru a declara o școală sau o companie ca fiind certificată. Și anume, o companie sau o școală nu se poate intitula ca fiind certificată, ci numai acele persoane care au promovat examenul se pot intitula ca fiind certificate. Utilizarea insignei de certificare Google trebuie să respecte regulamentul Google pentru utilizarea caracteristicilor de marcă, pe care le puteți găsi la următoarea adresă URL: http://www.google.com/permissions/guidelines.html.

Politici. Politicile Google se găsesc la teachercenter.withgoogle.com sau la alte adrese URL similare puse la dispoziție de Google. Aceste politici sunt încorporate prin această referință și pot fi modificate periodic. Consultați teachercenter.withgoogle.com/certification pentru a citi cele mai recente politici pentru program. Dacă Google suspectează că încălcați una dintre politici, la propria sa discreție, vă poate revoca certificările G Suite și vă poate interzice definitiv să susțineți din nou vreun examen G Suite.

Acordul de confidențialitate privind examenul

În continuare, vă prezentăm acordul de confidențialitate expus persoanei examinate în timpul examenului de certificare:

Acord:

Această Acord de certificare și confidențialitate Google ("Acordul") este încheiat între persoana examinată ("Dvs.") și compania Google Inc. ("Google") începând cu data la care dați clic pe butonul "Sunt de acord" de mai jos ("Data intrării în vigoare").

 1. Informații confidențiale. Conținutul examenului, incluzând fără limitare, întrebări, răspunsuri sau orice altă comunicare, inclusiv comunicarea orală, cu privire la examen, reprezintă informații confidențiale ale companiei Google ("Informații confidențiale"). Orice dezvăluire a informațiilor confidențiale reprezintă o încălcare a acestui acord și poate compromite integritatea și securitatea programului de certificare, prin care sunt certificați profesori care au demonstrat abilități de bază și avansate pentru implementarea instrumentelor Google for Education în clasă. Google vă pune la dispoziție examenele doar în scopul demonstrării competenței în domeniul precizat de titlul acestui examen. Vi se interzice în mod expres să dezvăluiți, să publicați, să reproduceți, să copiați, să vindeți, să postați, să descărcați sau să transmiteți informații confidențiale, total sau parțial, în nicio formă și prin niciun mijloc, oral sau scris, electronic sau mecanic, în niciun scop.
 2. Revocarea certificării. Dacă încălcați acest Acord sau aveți un comportament necorespunzător, e posibil să vi se interzică susținerea examenului și/sau a altui examen G Suite. De asemenea, este posibil să vi se revoce certificarea din cadrul Programului de certificare Google și/sau Google, la propria sa discreție, poate rezilia orice relație de afaceri cu dvs., dacă este cazul.
 3. Exemplele de comportament inadecvat și/sau utilizarea necorespunzătoare a examenului includ dar nu se limitează la:
  • uzurparea identității altei persoane pe durata examenului;
  • oferirea sau acceptarea de asistență necorespunzătoare;
  • diseminarea conținutului examenului prin orice mijloace, incluzând, fără limitare, postări pe web, grupuri oficiale sau neoficiale de pregătire a testelor sau de discuții, reconstruirea din memorie sau prin orice altă metodă;
  • posesia unor elemente neautorizate în timpul examenului;
  • folosirea de materiale neautorizate (inclusiv de materiale ajutătoare și/sau publicații neautorizate ale întrebărilor de examen cu sau fără răspunsuri) pentru a vă pregăti pentru examen;
  • luarea de notițe de orice fel în timpul examenului;
  • eliminarea sau încercarea de eliminare a materialelor de examen (în orice format);
  • perturbarea intenționată în orice fel a examenului;
  • modificarea și/sau alterarea rezultatelor și/sau a punctajului pentru examen sau a altei evidențe a examenului.